REstaurantes

Restaurante Carabelos:  Rúa Comandante Cruz Puente Ordax. Tlf: 982 456 712 / 699 714 372

Restaurante Topic:  Rúa Ourense, 73.        Tlf: 982 456 021d

Mesón O Mosteiro:  Rúa Comandante Cruz Puente Ordax, 9. Tlf: 982 060 534 /663 471 518

Casa Antonio:    Lg. Goián. Tlf: 982 456 422 

Restaurante Campo Redondo:  Lg. Mañente. Tlf: 982 456 543

Rectoral de Castillón:   Lg. Santiago de Castillón. Tlf; 982 455 415 

Casa Maiorga:  Área Recreativa Maiorga. Vilar de Ortelle. Tlf: 686 256 927