Concello de Pantón

Galicia España portada1 Transparente me-gusta1

Ribeira Sacra

 

O concello de Pantón está situado no Sur da provincia de Lugo, na denominada Ribeira Sacra Lucense. Os seus límites veñen marcados  polos ríos Miño, Cabe e Sil que a convirten na  "Mesopotamia" galega.

 

A súa extensión territorial e de 146 quilómetros cadrados, ocupados polas vinteseis parroquias, que suman un total de douscentos vinte núcleos de poboación na que se asentan uns 3000 habitantes.

 

A capitalidade da zona está centrada na vila de O Castro  de Ferreira, que conta cuns 700 habitantes, agrupados en torno á N-120,  a arteria de comunicación da zona, e na Praza do Concello, lugar onde se desenvolve a vida pública e municipal.

Galego.

Praza do Concello Recorte1 Vista Canón do Sil

Castelo de Masid

Vista do Canón do Sil desde Pena Pombeira

maside Festa Samain 010

Fonte no lugar de O Cotillón (Acedre)